Certyfikacja ISO 07 Dec 2023

Różnice między certyfikacją a akredytacją w świecie systemów zarządzania

Proces uzyskania certyfikatów może wydawać się skomplikowany. Istotne jest zrozumienie różnic między akredytacją a certyfikacją oraz ich znaczenia w biznesie.

W dziedzinie zarządzania wg norm ISO, certyfikacja i akredytacja są dwoma terminami często mylnie używanymi zamiennie, ale mają one różne znaczenia i zastosowania. 

W tym artykule przyjrzymy się różnicom między certyfikacją a akredytacją oraz ich rolom w zapewnianiu jakości i wiarygodności.

Certyfikacja      

Certyfikacja jest procesem, w którym niezależna organizacja certyfikująca (trzecia strona) ocenia czy organizacja spełnia standardy zarządzania, np.: ISO 9001, ISO 37001, ISO 27001, BRCGS, FSSC 22000.  Organizacja, która przechodzi przez proces certyfikacji, jest oceniana przez zewnętrznego audytora. Audytor skupia się na sposobie zarządzania organizacją, jej procesach i procedurach wewnętrznych. Przykładowo, certyfikacja ISO 9001 koncentruje się na zarządzaniu jakością i wymaga od firm utrzymywania ustalonego standardu w niemalże każdym aspekcie działalności.

Przykład: firma „XYZ” jest poddana audytowi certyfikacyjnemu przez jednostkę certyfikującą na zgodność z normą ISO 9001.

Istotne kwestie dotyczące certyfikacji

 • Niezależna organizacja certyfikująca: Certyfikacja jest przeprowadzana przez niezależną organizację certyfikującą, która ma wiedzę i doświadczenie w ocenie zgodności z wymaganiami normy.
 • Ocena zgodności: Proces certyfikacji polega na ocenie zgodności organizacji z ustalonymi wymaganiami normy. Audytorzy przeprowadzają ocenę aby sprawdzić, czy organizacja wdrożyła odpowiednie procesy i procedury zgodnie z wymaganiami.
 • Certyfikat: Jeśli organizacja spełnia wymagania normy, otrzymuje certyfikat, który jest potwierdzeniem spełnienia określonych standardów, np.: ISO 9001, ISO 37001, ISO 27001, BRCGS, FSSC 22000. Certyfikat jest ważny przez określony czas i może być przedłużany za pomocą kolejnych audytów.

Oto kilka przykładów znanych firm certyfikujących systemy zarządzania (kolejność alfabetyczna):

 • Bureau Veritas
 • BSI
 • DNV
 • TÜV Nord
 • SGS

Warto zauważyć, że istnieje wiele innych firm certyfikujących systemy zarządzania, a wybór odpowiedniej firmy zależy od konkretnych potrzeb, lokalizacji i branży. 

Zbiór jednostek certyfikujących 

Ważne jest, aby wybrać akredytowaną jednostkę certyfikującą, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w danej dziedzinie.

Aby dowiedzieć się więcej o procesie i usługach certyfikacyjnych dostępnych na rynku i odpowiadającym Twoim potrzebom, wypełnij formularz kontaktowy lub po prostu skontaktuj się bezpośrednio z nami. Jesteśmy gotowi, aby pomóc Ci w procesie wyboru właściwej dla Ciebie firmy i dostarczyć niezbędnych informacji.

 

Akredytacja

Akredytacja jest procesem, w którym organizacja zewnętrzna, zwana organem akredytacyjnym, ocenia i potwierdza kompetencje i zdolność innej organizacji do wykonywania określonych działań lub dostarczania usług. Akredytacja ma na celu zapewnienie wiarygodności i zaufania wobec organizacji, która jest poddana ocenie.

Akredytacja nie dotyczy bezpośrednio organizacji dążących do certyfikacji, ale zapewnia dodatkową warstwę zaufania do procesu certyfikacji, potwierdzając, że jednostka certyfikująca działa zgodnie z międzynarodowymi standardami i jest kompetentna do przeprowadzenia certyfikacji.

Przykład: jednostka certyfikująca „AAA” jest poddana audytowi akredytacyjnemu przez jednostkę akredytacyjną, która potwierdza kompetencje i zdolność do wykonywania audytów certyfikacyjnych na zgodność z normą ISO 9001 na rzecz swoich klientów. 

Istotne kwestie dotyczące akredytacji

 • Organ akredytacyjny: Akredytację przeprowadza niezależny organ akredytacyjny, który ma upoważnienie i odpowiednie kwalifikacje do oceny i potwierdzania kompetencji organizacji.
 • Ocena zdolności: Proces akredytacji polega na ocenie zdolności organizacji do wykonywania określonych działań lub dostarczania usług. Organ akredytacyjny sprawdza czy organizacja spełnia określone wymagania i posiada odpowiednie kompetencje.
 • Akredytacja jako potwierdzenie: Jeśli jednostka certyfikująca spełnia wymagania, otrzymuje akredytację, która jest potwierdzeniem jej zdolności do wykonywania określonych działań lub dostarczania usług. Akredytacja jest ważna przez określony czas i podlega regularnym przeglądom w celu utrzymania jej ważności.

Oto kilka przykładów znanych organizacji akredytacyjnych (kolejność alfabetyczna):

Warto zauważyć, że zdecydowana większość państw posiada swoją własną narodową organizację akredytacyjną, która jest odpowiedzialna za akredytacje w danym kraju. 

Podsumowując, certyfikacja i akredytacja są dwoma różnymi procesami, ale oba odgrywają istotną rolę w zapewnianiu i wiarygodności. Certyfikacja skupia się na ocenie zgodności organizacji z normami, podczas gdy akredytacja ocenia zdolność organizacji do wykonywania określonych działań lub dostarczania usług. 

Autor artykułu


Łukasz Kowalski

Broker certyfikacyjny

Certiget.

Łukasz Kowalski to profesjonalista z bogatym doświadczeniem, zdobytym podczas pracy w jednej z najbardziej renomowanych jednostek certyfikujących na świecie – British Standards Institution (BSI). Jego kariera w BSI dała mu unikalną perspektywę na procesy certyfikacyjne oraz bezcenną wiedzę na temat przygotowywania ofert handlowych dopasowanych do potrzeb czołowych firm w biznesie. Dodatkowo, Łukasz Kowalski posiada doświadczenie w udzielaniu doradztwa firmom implementującym systemy zarządzania. Bogate doświadczenie i głęboka wiedza branżowa powoduje, że Certiget pod przywództwem Łukasza jest partnerem, na którym przedsiębiorcy mogą polegać w procesie porównywania ofert certyfikacji ISO.


Podziel się tym artykułem

Polecane z tej kategorii