Nowości w ISO 08 Dec 2023

Norma ISO/IEC 42001. Remedium na ryzyka związane z AI?

Sztuczna inteligencja (AI) rewolucjonizuje nasze życie, ale wiąże się też z ryzykami. W tym artykule analizujemy zagrożenia związane z AI, od cyberbezpieczeństwa po etyczne dylematy. Omawiamy założenia normy ISO/IEC 42001 mające regulować te wyzwania.

Sztuczna inteligencja (AI) niesie za sobą wiele korzyści, ale także rodzi pewne zagrożenia. Jest coraz częściej stosowana we wszystkich sektorach korzystających z technologii informacyjnych oraz w codziennym życiu. 

 

Poniżej przedstawiamy kilka głównych obszarów, które mogą stanowić potencjalne ryzyko związane z wdrażaniem i rozwojem technologii AI:

  • Cyberbezpieczeństwo:

Hakerzy mogą próbować przejąć kontrolę nad systemami AI, zmieniać dane wejściowe lub manipulować algorytmami w celu osiągnięcia niepożądanych rezultatów. AI działa na podstawie dużej ilości danych, co sprawia, że istnieje ryzyko naruszenia prywatności i bezpieczeństwa danych.

  • Automatyzacja pracy: 

Wprowadzenie zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji może prowadzić do utraty miejsc pracy w niektórych sektorach, co może rodzić problemy społeczne. 

  • Etyka i dyskryminacja:

Istnieje duże ryzyko, że dane szkolące AI, obciążone uprzedzeniami, mogą skutkować stronniczymi wynikami AI i niesprawiedliwymi decyzjami. Trudno jest określić odpowiedzialność za szkody wynikające z decyzji AI. Złożoność niektórych algorytmów, jak sieci neuronowe, utrudnia zrozumienie i przejrzystość ich decyzji.

  • Zastosowania militarne:

Rozwój autonomicznych systemów wojskowych opartych na sztucznej inteligencji może stworzyć ryzyko niekontrolowanej eskalacji konfliktów.

  • Fałszywe informacje (deepfake) i manipulacja mediów: 

Za pomocą technologii deepfake można tworzyć realistycznie wyglądające fałszywe treści, co zwiększa ryzyko dezinformacji i manipulacji publicznością.

 

W związku z tymi zagrożeniami, istnieje konieczność opracowywania odpowiednich regulacji i etycznych standardów, które pomogą zminimalizować te zagrożenia i zapewnić odpowiedzialny rozwój sztucznej inteligencji. Współpraca międzynarodowa w tym zakresie jest kluczowa dla opracowania skutecznych rozwiązań. Opracowywanie norm może pomóc w ujednoliceniu praktyk i zasad związanych z tworzeniem, wdrażaniem i zarządzaniem technologią sztucznej inteligencji.

ISO, czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, jest kluczową organizacją w opracowywaniu norm. Dlatego na ostatnim etapie prac komitetu technicznego ISO opracowano pierwszą normę dotyczącą Sztucznej Inteligencji – ISO/IEC 42001, System Zarządzania AI.

 

Pierwsza międzynarodowa norma dla sztucznej inteligencji ISO/IEC 42001:2023

 

Nowa norma ISO/IEC 42001 ma w założeniu pomóc każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, w odpowiedzialnym wykorzystaniu systemów sztucznej inteligencji. 

Główne założenia normy ISO/IEC 42001:

  • Identyfikowanie i ograniczanie ryzyka związanego z wdrażaniem AI.
  • Zgodności z przepisami o ochronie danych.
  • Odpowiedzialność wobec oczekiwań interesariuszy w trakcie wdrażania AI.
  • Budowa większego zaufania do systemów AI poprzez poszanowanie wartości etycznych.

Wdrożenie efektywnego systemu zarządzania sztuczną inteligencją (AIMS) przynosi wiele korzyści, które są kluczowe dla sukcesu przedsiębiorstw. 

Oto niektóre z nich:

Wzmocnienie marki: Doskonałe praktyki AI mogą znacząco poprawić wizerunek firmy. Organizacje, które konsekwentnie stosują najlepsze praktyki w dziedzinie AI, często są postrzegane jako liderzy w swoich sektorach, co przekłada się na silniejszą markę.

Lojalność klientów: Solidne podejście do zarządzania AI buduje zaufanie, co z kolei prowadzi do powtarzalności transakcji i pozytywnego przekazu szeptanego. Badania wykazują, że zaufanie do praktyk AI firmy koreluje z większą lojalnością klientów.

Przyciąganie nowych klientów: Utrzymywanie wysokich standardów w zakresie AI wzmacnia reputację marki, co przyciąga nowych klientów.

Oszczędności kosztowe: Skuteczny AIMS może zmniejszać liczbę incydentów związanych z AI oraz przyspieszać rozwiązywanie problemów, gdy te wystąpią. Może również zapobiegać kosztownym karom regulacyjnym związanym z niewłaściwym użyciem AI, co przekłada się na obniżenie kosztów, w tym składek ubezpieczeniowych.

Wzrost zysków: Połączenie silnej marki, lojalności klienta i efektywności kosztowej, przekłada się bezpośrednio na wzrost przychodów. Firmy, które skutecznie stosują AI, często doświadczają stałego wzrostu.

Morale pracowników: Angażowanie pracowników w inicjatywy AI i demonstrowanie doskonałych praktyk w tym obszarze może zwiększać ich satysfakcję z pracy oraz motywację.

Podsumowując, solidne zarządzanie AI nie jest tylko wymogiem technicznym, ale strategicznym zasobem, który wpływa na wiele aspektów działalności biznesowej.

 

Aktualne informacje o statusie publikacji normy znajdują się na stronie ISO. Na dzień pisania artykułu norma posiada status  “w przygotowaniu”.

https://www.iso.org/standard/81230.html

 

Autor artykułu


Piotr Derwich

Konsultant

Permiso Consulting

Konsultant ISO i ESG oraz ds. Zrównoważonego Rozwoju, Lead Auditor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001. Doświadczony inżynier i przedsiębiorca. Pełni kluczowe role jako menedżer jakości, audytor wiodący ISO oraz konsultant ESG (Environmental, Social, and Governance) i Zrównoważonego Rozwoju. Jego doświadczenie obejmuje szeroki zakres standardów ISO, w tym ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 27001. Specjalizuje się również w audytach startowych oraz w venture capital (VC). Głęboko zainteresowany nowymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja (AI), automatyzacja procesów robotycznych (RPA) i Internet rzeczy (IoT). Kluczowym aspektem jego działalności jest praca nad ulepszaniem procesów i systemów w sposób, który minimalizuje wpływ na środowisko.


Podziel się tym artykułem

Polecane z tej kategorii