Normy ISO 17 Dec 2023

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001

ISO 45001 to norma wspierająca firmy w identyfikacji zagrożeń pracy, które mogą prowadzić do uszczerbków na zdrowiu, zapewniając bezpieczne środowisko pracy.


ISO 45001, międzynarodowa norma poświęcona skutecznemu systemowi zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), stanowi kamień milowy w dziedzinie bezpieczeństwa pracowników. Zapewnia ona organizacjom narzędzia do identyfikowania i minimalizowania ryzyka zawodowego, co przekłada się na zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych.

Znaczenie ISO 45001 

Kluczowym celem ISO 45001 jest wdrożenie przejrzystych i efektywnych procesów, które zwiększają poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Norma koncentruje się na takich aspektach, jak: polityka BHP, angażowanie pracowników, identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka oraz zarządzanie nim, z uwzględnieniem aspektów prawnych.

Ewolucja normy: Od BS OHSAS 18001 do ISO 45001 

ISO 45001, opublikowana 12 marca 2018 roku, zastąpiła brytyjską normę BS OHSAS 18001. Certyfikaty BS OHSAS straciły ważność we wrześniu 2021 roku.

Dlaczego certyfikacja ISO 45001 jest kluczowa? 

Certyfikacja ISO 45001 ma fundamentalne znaczenie z kilku powodów, w tym:

  1. Wykrywanie i eliminacja zagrożeń: Skuteczne identyfikowanie i usuwanie niedociągnięć w zakresie BHP.
  2. Poprawa zdrowia i motywacji pracowników: Zmniejszenie obciążenia pracowników i zwiększenie ich motywacji.
  3. Wzmocnienie bezpieczeństwa prawnego: Zwiększenie zgodności z przepisami prawnymi i zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności.
  4. Przewaga konkurencyjna: Atrakcyjność dla pracowników oraz gwarancja przestrzegania norm i standardów.
  5. Oszczędność kosztów i wyższa wydajność: Redukcja absencji i utrzymanie wysokiej produktywności.
  6. Wzrost świadomości bezpieczeństwa wśród pracowników: Zaangażowanie personelu w kwestie BHP.

Integracja z istniejącymi systemami zarządzania 

Norma ISO 45001 dzieli wspólną strukturę z innymi normami zarządzania, co ułatwia jej integrację z systemami takimi jak ISO 9001 (zarządzanie jakością) i ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe). Dzięki temu, stanowi doskonałe narzędzie dla organizacji każdej wielkości i branży, włączając małe przedsiębiorstwa i instytucje publiczne.

Kompleksowy zestaw: ISO 45001 + ISO 45003 i  ISO 45005

Te dodatkowe normy rozszerzają zakres zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, obejmując zdrowie psychiczne pracowników oraz procedury bezpieczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych, jak pandemie.

Normy wspólnie tworzą kompleksowy zestaw narzędzi do efektywnego zarządzania zagrożeniami w miejscu pracy.

ISO 45003 -  Norma ta skupia się na aspektach psychologicznych zdrowia i bezpieczeństwa, oferując wytyczne dotyczące zarządzania czynnikami psychologicznymi i społecznymi, które mogą wpływać na samopoczucie pracowników. Norma jest szczególnie ważna w kontekście rosnącej świadomości znaczenia zdrowia psychicznego oraz zmieniającego się środowiska pracy.

ISO 45005 - Norma ta koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem i zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu pracy podczas pandemii lub innych sytuacjach nadzwyczajnych zdrowotnych. Obejmuje ona wytyczne dotyczące minimalizowania ryzyka transmisji chorób zakaźnych w miejscu pracy, a także zapewnienia kontynuacji działalności biznesowej w trudnych warunkach.

Podsumowanie

ISO 45001 reprezentuje globalny konsensus w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, umożliwiając organizacjom tworzenie bezpiecznych warunków pracy. Dzięki swojej uniwersalności i adaptowalności, norma ta stanowi niezbędne narzędzie do zarządzania BHP, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa, efektywności i kultury organizacyjnej.  

 

Aktualnie jako kryterium do certyfikacji systemu zarządzania obowiązuje norma:

Wersja polska: PN-EN ISO 45001:2018.

Normę można kupić w sklepie Polskiego Komitetu Normalizacji (PKN) - bezpośredni link

 

Autor artykułu


Piotr Feltynowski

Analityk certyfikacyjny

Certiget.

W Certiget. Piotr pełni kluczową rolę w analizowaniu i porównywaniu ofert certyfikacyjnych. Zajmuje się on przygotowywaniem szczegółowych zestawień porównawczych, które uwzględniają różnorodne aspekty ofert. W swojej pracy wykorzystuje umiejętności analityczne, dokładność oraz znajomość norm ISO i przepisów dotyczących certyfikacji.


Podziel się tym artykułem

Polecane z tej kategorii