Normy ISO 17 Dec 2023

System zarządzania energią ISO 50001

Norma ISO 50001 ma na celu umożliwienie przedsiębiorstwom zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie kosztów jednocześnie przyczyniając się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Co to jest ISO 50001? 

ISO 50001 to norma, która dostarcza ram dla tworzenia, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania energią, opierając się na sprawdzonym modelu ciągłego doskonalenia, podobnie jak inne normy ISO, takie jak ISO 9001 czy ISO 14001.

Dlaczego ISO 50001 jest ważna? 

W dzisiejszym świecie, gdzie konsumpcja energii i jej koszty rosną, a także nacisk na ograniczenie wpływu na środowisko jest coraz większy, ISO 50001 stanowi kluczowe narzędzie dla organizacji dążących do zrównoważonego rozwoju. Pomaga ona w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem związanym z energią, co przekłada się na niższe koszty operacyjne i mniejszy ślad węglowy.

Kluczowe elementy ISO 50001 

ISO 50001 koncentruje się na kilku kluczowych obszarach:

Polityka energetyczna: Tworzenie polityki energetycznej, która definiuje cele i działania w zakresie efektywności energetycznej.

Planowanie: Analiza użycia i konsumpcji energii, identyfikacja znaczących obszarów zużycia energii oraz ustalenie celów i wskaźników efektywności energetycznej.

Wdrażanie i eksploatacja: Wdrażanie procesów i technologii niezbędnych do osiągnięcia celów energetycznych.

Monitorowanie i pomiar: Regularna ocena i monitorowanie wydajności energetycznej.

Przegląd i doskonalenie: Ciągłe doskonalenie wydajności energetycznej.

Korzyści z wdrożenia ISO 50001 

Organizacje, które wdrożą ISO 50001, mogą oczekiwać szeregu korzyści, takich jak:

  • Zmniejszenie zużycia energii i kosztów operacyjnych.
  • Wzrost świadomości pracowników odnośnie zużycia energii.
  • Lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z dostawami energii.
  • Wzmocnienie wizerunku korporacyjnego i spełnienie wymagań regulacyjnych.
  • Przyczynienie się do globalnej ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

ISO 50001 jest nieocenionym narzędziem dla każdej organizacji dążącej do optymalizacji swojego zużycia energii i zmniejszenia wpływu na środowisko. Poprzez systematyczne podejście do zarządzania energią, firmy nie tylko oszczędzają koszty, ale także przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i ochrony naszej planety.

 

Aktualnie jako kryterium do certyfikacji systemu zarządzania obowiązuje norma:

Wersja polska: PN-EN ISO 5001:2018.

Normę można kupić w sklepie Polskiego Komitetu Normalizacji (PKN) - bezpośredni link

 

Autor artykułu


Piotr Feltynowski

Analityk certyfikacyjny

Certiget.

W Certiget. Piotr pełni kluczową rolę w analizowaniu i porównywaniu ofert certyfikacyjnych. Zajmuje się on przygotowywaniem szczegółowych zestawień porównawczych, które uwzględniają różnorodne aspekty ofert. W swojej pracy wykorzystuje umiejętności analityczne, dokładność oraz znajomość norm ISO i przepisów dotyczących certyfikacji.


Podziel się tym artykułem

Polecane z tej kategorii