Normy ISO 31 Dec 2023

System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi ISO 37001

Norma ISO 37001 jest istotnym narzędziem dla firm dążących do zwiększenia przejrzystości i etyki biznesowej.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) oszacował globalne straty finansowe związane z korupcją na około 2-5% światowego PKB rocznie. To równowartość bilionów dolarów, co podkreśla skalę problemu korupcji na świecie. W obliczu tak ogromnych liczb, zarówno rządy, jak i organizacje prywatne coraz intensywniej szukają efektywnych rozwiązań do zwalczania tego zjawiska.

ISO 37001

Opublikowanie normy ISO 37001 w 2016 roku zastąpiło brytyjską normę BS 10500, która do tego czasu była stosowana na całym świecie. Norma ISO zawiera wszystkie wymagania, jakie musi spełniać system zarządzania zapobiegający i zwalczający korupcję. 

Norma jest uniwersalna i może być stosowana w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy branży. Norma ta zawiera wytyczne dotyczące wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania antykorupcyjnego, aby pomóc organizacjom w efektywnej walce z korupcją.

Główne cele ISO 37001 

Celem normy ISO 37001 jest wsparcie organizacji w ustanawianiu przejrzystych, odpowiedzialnych i skutecznych praktyk antykorupcyjnych. Dzięki temu możliwe jest nie tylko zmniejszenie ryzyka korupcji, ale także budowanie zaufania i uczciwości wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Główne składniki normy 

ISO 37001 składa się z kilku kluczowych komponentów, w tym:

  1. Polityka antykorupcyjna: Formułowanie jasnych zasad przeciwdziałania korupcji.
  2. Ocena ryzyka: Systematyczna analiza obszarów podatnych na korupcję.
  3. Kontrole wewnętrzne: Wprowadzenie procedur ograniczających możliwości wystąpienia korupcji.
  4. Szkolenia: Edukacja pracowników w zakresie rozpoznawania i zapobiegania korupcji.
  5. Monitoring: Regularne przeglądy i aktualizacje systemu, aby zapewnić jego skuteczność i zgodność z aktualnymi wymogami.

Obiekcje i wyzwania 

Wprowadzenie ISO 37001 może napotykać na wyzwania takie jak: wysokie koszty początkowe, konieczność zmiany kultury organizacyjnej, czy złożoność dostosowania procesów operacyjnych do wymogów normy.

Korzyści z wdrożenia 

Mimo tych wyzwań, korzyści z wdrożenia ISO 37001 są znaczące, włączając w to zwiększenie wiarygodności rynkowej, lepszą ochronę przed ryzykiem prawnym i finansowym, a także promowanie etycznych wartości i praktyk biznesowych.

ISO 37001 jest potężnym narzędziem, które może pomóc organizacjom w skutecznej walce z korupcją. Dzięki wdrożeniu tej normy, firmy nie tylko chronią się przed korupcją, ale również przyczyniają się do budowania silniejszej, bardziej transparentnej i etycznej przyszłości biznesowej.

 

Ważnym aspektem przy wdrażaniu normy ISO 37001 jest zrozumienie, że poziom korupcji może się znacznie różnić w zależności od kraju. Dlatego pomocne może być zapoznanie się z aktualnymi danymi na temat korupcji na świecie. Jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji na ten temat jest coroczny raport Indeksu Percepcji Korupcji (CPI) opublikowany przez Transparency International.

Indeks Percepcji Korupcji jest międzynarodowym barometrem korupcji, który ocenia i porównuje poziom percepcji korupcji w sektorze publicznym w różnych krajach. Raport za rok 2022 dostępny jest pod adresem: https://images.transparencycdn.org/images/Report_CPI2022_English.pdf

Znajomość danych z raportu CPI może być szczególnie przydatna dla organizacji międzynarodowych, które działają w wielu krajach. Pozwala to na lepsze zrozumienie specyfiki każdego rynku i dostosowanie strategii antykorupcyjnych do lokalnych warunków. Ponadto, świadomość aktualnego poziomu korupcji w poszczególnych krajach może pomóc w ocenie ryzyka i skuteczniejszemu planowaniu działań prewencyjnych.

Dostęp do takich danych umożliwia organizacjom dokładniejszą analizę ryzyka korupcji, co jest kluczowym elementem skutecznego systemu zarządzania antykorupcyjnego zgodnie z ISO 37001. Pozwala to na bardziej celowe i skoncentrowane działania, które mogą przynieść lepsze efekty w walce z korupcją, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

 

Aktualnie jako kryterium do certyfikacji systemu zarządzania obowiązuje norma:

Wersja polska: PN-EN ISO 37001:2017

Normę można kupić w sklepie Polskiego Komitetu Normalizacji (PKN) - bezpośredni link

 

Autor artykułu


Jacek Pluta

Konsultant

Praxis Management

Jacek Pluta to doświadczony konsultant ds. wdrażania systemów zarządzania, specjalizujący się w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, ISO 27001 oraz ISO 22000. Posiada wykształcenie prawnicze, co dodatkowo wzbogaca jego podejście do wdrażania systemów zarządzania, szczególnie w aspekcie przestrzegania przepisów i regulacji prawnych. Jego wieloletnie doświadczenie obejmuje wdrażanie norm i prowadzenie szkoleń dla lokalnych firm oraz międzynarodowych organizacji. Jego praktyczna wiedza i umiejętności pozwalają na skuteczne wprowadzanie norm w różnych branżach, czyniąc go cenionym ekspertem w swojej dziedzinie.


Podziel się tym artykułem

Polecane z tej kategorii