Normy ISO 14 Dec 2023

System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001

Wdrożenie normy zwiększa bezpieczeństwo i zaufanie, a aktualne zmiany normy podkreślają jej ewolucję i adaptację do nowych wyzwań.

ISO 27001 to międzynarodowa norma dotyczącą systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS), która pomaga organizacjom w bezpiecznym zarządzaniu swoimi informacjami. W dobie cyfrowej transformacji i rosnących zagrożeń cybernetycznych, norma ta zyskuje na znaczeniu, oferując ramy dla ochrony informacji i danych.

Główne cele ISO 27001

Celem ISO 27001 jest zapewnienie, że organizacje mają wdrożone odpowiednie kontrole bezpieczeństwa w celu ochrony poufności, integralności i dostępności informacji. Norma skupia się na identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem, co pozwala organizacjom lepiej zrozumieć i łagodzić potencjalne zagrożenia dla ich informacji.

Główne składniki normy

ISO 27001 opiera się na podejściu opartym na ryzyku i zawiera szereg wymagań, w tym:

  • Polityka bezpieczeństwa informacji.
  • Organizacja bezpieczeństwa informacji.
  • Zarządzanie zasobami.
  • Kontrole dostępu.
  • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji.
  • Ciągłość działania.

Korzyści z wdrożenia

Wdrożenie ISO 27001 przynosi liczne korzyści dla organizacji, w tym:

  • Lepszą ochronę poufnych danych i informacji.
  • Wzmocnienie zaufania klientów i partnerów biznesowych.
  • Poprawę zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami.
  • Zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Wyzwania i możliwości

Wyzwania związane z wdrożeniem ISO 27001 obejmują potrzebę ciągłego monitorowania i aktualizacji systemów bezpieczeństwa, jak również konieczność szkolenia i świadomości pracowników. Jednak możliwości, jakie daje wdrożony i utrzymywany system są znaczące.

 

Aktualnie jako kryterium do certyfikacji systemu zarządzania obowiązuje norma:

ISO/IEC 27001:2022

Norma ta aktualnie nie ma swojego odpowiednika w wersji polskiej. 

Normę można kupić w sklepie ISO – bezpośredni link

ISO/IEC 27001:2013

W związku z trwającym okresem przejściowym z normy ISO 27001:2013 na ISO 27001:2022, który potrwa do października 2025, nadal obowiązuje również poprzednia norma. Jednakże, do kwietnia 2024 istnieje możliwość przeprowadzenia certyfikacji i recertyfikacji zgodnie z aktualnym wydaniem. Do października 2025 wszystkie organizacje, które chcą zachować ważność swojego certyfikatu, muszą przejść audyt umożliwiający przejście na normę ISO 27001:2022. Po tym terminie certyfikaty ISO 27001:2013 stracą swoją ważność.

Z tego powodu, zalecamy korzystanie wyłącznie z normy ISO/IEC 27001:2022.

Podziel się tym artykułem

Polecane z tej kategorii