Normy ISO 15 Dec 2023

Ludzie w świetle normy ISO 27001 - Od najsłabszego ogniwa do klucza bezpieczeństwa

A gdybyśmy spojrzeli na ludzi inaczej, nie jako na słabość, ale jako na klucz do skutecznego bezpieczeństwa informacji?

W świecie cyberbezpieczeństwa często powtarza się, że ludzie są "najsłabszym ogniwem". Jak wynika z badania przeprowadzonego przez przedsiębiorstwo analityczno-badawcze Gartner w 2022 roku aż 69%* incydentów związanych z bezpieczeństwem danych wynikało właśnie z działań pracowników.  A gdybyśmy spojrzeli na ludzi nie jako na zagrożenie, lecz jako na największy atut w ochronie danych, coraz więcej ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa zachęca do zmiany perspektywy.

Pracownicy, w pełni zaangażowani i dobrze przeszkoleni, mogą stanowić pierwszą linię obrony przed cyberatakami. Ich zdolność do rozpoznawania zagrożeń, odpowiedzialne korzystanie z systemów informatycznych i zgłaszanie podejrzanych sytuacji staje się fundamentalnym aspektem w budowaniu silnego i skutecznego systemu obrony przed incydentami.

Dlatego też, obecny czas skłania do spojrzenia na ludzi jako kluczowych uczestników w zabezpieczaniu danych, zamiast jedynie jako potencjalne źródło zagrożeń. Inwestowanie w rozwój świadomości cyberbezpieczeństwa wśród pracowników i traktowanie ich jako partnerów w ochronie danych może istotnie zwiększyć skuteczność działań prewencyjnych i minimalizować ryzyko wystąpienia incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem. 

Jakie metody i narzędzia mogą być skuteczne w budowaniu świadomości cyberbezpieczeństwa wśród pracowników? Jakie kroki podejmować, aby stworzyć kulturę bezpieczeństwa w miejscu pracy? Zachęcamy do dalszej lektury artykułu, w którym przedstawimy konkretne strategie i praktyki wspierające rozwój skutecznej ochrony danych w erze cyberzagrożeń.

Ludzki wymiar bezpieczeństwa w ISO 27001

W kontekście bezpieczeństwa informacji, wymiar ludzki stanowi nieodłączny element systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) według ISO 27001. Podnoszenie świadomości oraz rozwijanie kompetencji pracowników są niezbędne dla efektywnego funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO 27001.  

Przekształcenie słabości w siłę

To właśnie szkolenia dotyczące bezpieczeństwa informacji mogą przekształcić pracowników z potencjalnego "najsłabszego ogniwa" w pierwszą linię obrony. Dzięki regularnemu poszerzaniu wiedzy i podnoszeniu świadomości pracowników o zagrożeniach cybernetycznych firma minimalizuje ryzyko wprowadzenia do swojej wewnętrznej sieci złośliwego oprogramowania oraz, w przypadku ataku, znacznie przyspiesza jego wykrycie oraz czas reakcji. 

Oprócz regularnych szkoleń, warto włączyć pracowników do procesu tworzenia i udoskonalania polityk i procedur w zakresie bezpieczeństwa informacji, gdyż może to pomóc im lepiej zrozumieć ich istotę i zachęcić ich do większego zaangażowania w działania związane z cyberbezpieczeństwem. Dzięki włączeniu pracowników w proces tworzenia polityk i procedur w zakresie bezpieczeństwa informacji, stają się oni bardziej skłonni do przestrzegania zasad, które pomogli stworzyć. Ludzie są źródłem innowacji. Zachęcanie ich do zgłaszania pomysłów do poprawy bezpieczeństwa i aktywnego udziału w tworzeniu rozwiązań bezpieczeństwa może prowadzić do skuteczniejszych i zrównoważonych strategii bezpieczeństwa.

Ludzie jako detektorzy zagrożeń

Zazwyczaj to pracownicy stanowią największe zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji w organizacji. Przez nieuwagę lub brak odpowiedniej wiedzy mogą oni wprowadzić do systemów firmowych złośliwe oprogramowanie, choćby poprzez otwarcie załącznika lub linku otrzymanego w wiadomości z nieznanego źródła, czy pobierając programy z podejrzanych stron. 

Z drugiej strony to właśnie pracownicy jako pierwsi mogą zapobiec wniknięciu do systemów firmy niebezpiecznego oprogramowania, gdyż stanowią oni pierwszą linię obrony w wykrywaniu i przeciwdziałaniu potencjalnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji. W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości, mogą oni zgłosić do zespołu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo potencjalne zagrożenie, tym samym zapobiegając jego rozprzestrzenieniu. 

Inwestowanie w rozwój umiejętności pracowników w zakresie rozpoznawania zagrożeń cybernetycznych jest nie tylko kluczowe dla skutecznego funkcjonowania systemów bezpieczeństwa, ale również stanowi istotny element budowy kultury bezpieczeństwa w organizacji.

Kultura bezpieczeństwa informacji

Tworzenie kultury bezpieczeństwa, w której pracownik czuje się zaangażowany i odpowiedzialny za ochronę danych, stanowi kluczowy element skutecznego zarządzania bezpieczeństwem informacji. Norma ISO 27001, będąca międzynarodową normą w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem informacji, promuje takie podejście, uznając, że skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa danych to zadanie wszystkich osób pracujących pod nadzorem organizacji.  W ramach tej normy, budowanie świadomości jest równie istotne jak implementacja technicznych rozwiązań. 

Kultura bezpieczeństwa oparta na zaufaniu, edukacji i aktywnym zaangażowaniu każdego członka organizacji pozwala na szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia, a także minimalizuje ryzyko czynnika ludzkiego w wystąpieniu incydentów bezpieczeństwa. To z kolei wpisuje się w nowoczesne podejście do budowy solidnych struktur bezpieczeństwa w organizacji.

Aktywni strażnicy 

Podsumowując, mówienie o ludziach jako o "najsłabszym ogniwie" w bezpieczeństwie informacji jest nie tylko niesprawiedliwe, ale i szkodliwe. Etykietowanie pracowników jako słabych punktów może prowadzić do kultury winy i strachu, co może zniechęcać do zgłaszania incydentów bezpieczeństwa oraz szukania pomocy w przypadku wątpliwości. Zamiast tego, organizacje powinny skupić się na budowaniu silnej kultury bezpieczeństwa, która promuje otwartość, współpracę i ciągłe doskonalenie. Inwestowanie w szkolenia, zwiększanie świadomości o zagrożeniach oraz rozwijanie umiejętności zarządzania ryzykiem są kluczowe w tworzeniu systemu, gdzie ludzie są traktowani jako aktywni strażnicy, a nie jako słabe ogniwa. 

Zmieniając perspektywę, z naciskiem na ludzki wymiar bezpieczeństwa, organizacje mogą znacznie zwiększyć swoją odporność na cyber zagrożenia. Aby jeszcze mocniej zaangażować się we właściwe zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacji sprawdź jakie możliwości daje wdrożenie i certyfikacja ISO 27001

*Źródło: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-02-22-gartner-predicts-nearly-half-of-cybersecurity-leaders-will-change-jobs-by-2025

Autor artykułu


Łukasz Kowalski

Broker certyfikacyjny

Certiget.

Łukasz Kowalski to profesjonalista z bogatym doświadczeniem, zdobytym podczas pracy w jednej z najbardziej renomowanych jednostek certyfikujących na świecie – British Standards Institution (BSI). Jego kariera w BSI dała mu unikalną perspektywę na procesy certyfikacyjne oraz bezcenną wiedzę na temat przygotowywania ofert handlowych dopasowanych do potrzeb czołowych firm w biznesie. Dodatkowo, Łukasz Kowalski posiada doświadczenie w udzielaniu doradztwa firmom implementującym systemy zarządzania. Bogate doświadczenie i głęboka wiedza branżowa powoduje, że Certiget pod przywództwem Łukasza jest partnerem, na którym przedsiębiorcy mogą polegać w procesie porównywania ofert certyfikacji ISO.


Podziel się tym artykułem

Polecane z tej kategorii