Normy ISO 31 Dec 2023

System zarządzania informacjami o ochronie prywatności ISO 27701

Norma ISO 27701 ma szerokie spektrum oddziaływania i może być stosowana przez podmioty o różnym profilu działalności w różnych lokalizacjach geograficznych w celu ustanowienia ochrony danych osobowych i zgodności prywatności z wieloma przepisami prawa.

W dobie cyfrowej rewolucji i rosnącej świadomości dotyczącej prywatności danych, norma ISO 27701 zyskuje na znaczeniu jako pierwsza globalna norma zarządzania ochroną danych (DSMS). Celem normy jest zapewnienie wytycznych dotyczących ochrony prywatności, zarządzania danymi osobowymi oraz pomocy w zgodności z międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi prywatności.

Co to jest ISO 27701? 

ISO 27701 to norma, która oferuje ramy dla organizacji w zakresie efektywnego zarządzania prywatnością danych osobowych. Skupia się na zasadach ochrony prywatności, zarządzania danymi osobowymi oraz na pokazaniu zgodności z przepisami o prywatności na całym świecie. Norma opisuje system zarządzania ochroną danych, oparty na systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnym z ISO 27001.

Korzyści z implementacji normy ISO 27701 

Zgodność z przepisami prawnymi: Przepisy dotyczące ochrony danych są coraz bardziej rygorystyczne, np. GDPR w Europie. Wdrożenie i certyfikowanie ISO 27701 pomaga organizacjom w zapewnieniu zgodności z tymi przepisami. To z kolei chroni przed ryzykiem prawnym i finansowym związanym z naruszeniami danych.

Zwiększenie zaufania klientów: W dobie wzmożonej świadomości na temat prywatności danych, klienci coraz częściej oczekują, że ich informacje będą odpowiednio chronione. Posiadanie certyfikatu ISO 27701 może znacząco podnieść zaufanie klientów i partnerów do firmy.

Usprawnienie procesów zarządzania danymi: Norma ta pomaga w opracowaniu jasnych procedur i polityk dotyczących zarządzania informacjami prywatnymi. Może to prowadzić do większej efektywności operacyjnej i lepszego zarządzania danymi w organizacji.

Ryzyko cybernetyczne i bezpieczeństwo informacji: Wdrożenie ISO 27701 wzmacnia ogólne bezpieczeństwo informacji, co jest krytyczne w obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych. Pomaga to w ochronie przed atakami hakerskimi, które mogą narazić prywatne dane i reputację firmy.

Certyfikacja ISO 27701

Organizacje zainteresowane uzyskaniem certyfikatu ISO 27701 muszą pamiętać o kilku kluczowych kwestiach:

Wymóg posiadania certyfikatu ISO 27001: Aby kwalifikować się do certyfikacji ISO 27701, organizacja musi już posiadać certyfikat ISO 27001, która jest normą dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem informacji. ISO 27701 jest rozszerzeniem ISO 27001, skupiającą się na prywatności danych. Stąd zakres ISO 27001 powinien pokrywać obszary certyfikacji ISO 27701.

Proces certyfikacji: Certyfikacja ISO 27701 może być przeprowadzana równolegle z certyfikacją ISO 27001. Oznacza to, że organizacje mogą uzyskać oba certyfikaty jednocześnie, co jest efektywne zarówno czasowo, jak i finansowo.

Możliwość różnych jednostek certyfikujących: Istnieje możliwość posiadania certyfikatów ISO 27001 i ISO 27701 wydanych przez różne jednostki certyfikujące. Jednakże, z perspektywy kosztów i logistyki, korzystniejsze może być posiadanie obu certyfikatów wydanych przez tę samą jednostkę certyfikującą. W przypadku certyfikacji ISO 27701 przez inną jednostkę niż ta, która wydała certyfikat ISO 27001, konieczne jest zaplanowanie dodatkowego czasu audytowego. Jest to spowodowane potrzebą weryfikacji obszarów związanych z ISO 27001, co może wydłużyć proces certyfikacji.

Posiadanie certyfikatów ISO 27701 stanowi silne potwierdzenie zaangażowania organizacji w ochronę danych osobowych oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Wprowadzenie tego standardu nie tylko ułatwia zgodność z międzynarodowymi regulacjami, ale także buduje zaufanie klientów i interesariuszy do sposobu, w jaki organizacja przetwarza dane osobowe. W obecnym krajobrazie ochrony danych, ISO 27701 jest kluczowym elementem w budowaniu bezpiecznej i odpowiedzialnej kultury przetwarzania danych.

 

Aktualnie jako kryterium do certyfikacji systemu zarządzania obowiązuje norma:

Wersja polska: PN-EN ISO 27701:2021

Normę można kupić w sklepie Polskiego Komitetu Normalizacji (PKN) - bezpośredni link

 

Podziel się tym artykułem

Polecane z tej kategorii